ขอแนะนำ

Disaster Recovery as a Service

สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีระบบงานเป็นคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) บริการ DRaaS (Disaster Recovery as a Service) จะเป็น Site สำรองบน Public Cloud เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความเสียหาย น้อยที่สุด เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ


ข่าวประชาสัมพันธ์

»
©2014 Internet Thailand Public Company Limited