ที่ไอเน็ตเราเชื่อมั่นว่า บุคลากร คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของงานให้บริการ


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไอเน็ต


 • สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์

  โดยส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารต่างๆมาที่

  ส่วนทรัพยากรบุคคล
  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น IT
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

  หลักฐานในการสมัครงาน
  - รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาวุฒิการศึกษา
  - สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร

 • สมัครทางอีเมล

  ส่งอีเมลพร้อมแนบหลักฐานมาที่ [email protected]

 • สมัครออนไลน์

  ที่เว็บ http://career.inet.co.th