Network Connectivity


บริการการเชื่อมโยงโครงข่ายเข้ามาที่ Infrastructure กลางที่มีการจัดสรรอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน IT ให้กับผู้ใช้บริการ และยังสามารถควบคุมระบบได้จากส่วนกลาง ด้วยระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพสูง เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

INET Cloud Connect

ยกระดับการเชื่อมโยงโครงข่าย และควบคุมระบบจากส่วนกลาง
INET Cloud Connect เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายจากหลาย ๆ สถานที่เข้ามาที่ Infrastructure กลางที่มีการจัดสรรอย่างเป็นระบบครอบคลุมในส่วนของ Internet / Intranet / Security / Cloud / IDC เพื่อลดความเสี่ยงด้าน IT ให้กับผู้ใช้บริการ และยังสามารถควบคุมระบบได้จากส่วนกลาง

INET NODE

Leased Line บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า
เชื่อมต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยวงจรขนาดใหญ่ ความเร็วตั้งแต่ 64 Kbps ขึ้นไป บนวงจร และเทคโนโลยีชั้นนำ ได้แก่ TDM, MPLS, G.SHD SL, Frame Relay พร้อมทั้งโครงสร้างที่พร้อมรองรับโซลูชันแบบครบวงจร อาทิ Security, VoIP, VDO Conference เป็นต้น ทั้งยังเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการโครงข่ายสายชั้นนำทุกราย โดยสามารถค้นหา หรือรับ-ส่งข้อมูล ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับรูปแบบบริการได้ตามความต้องการใช้งานจริงของแต่ละองค์กร

INET Load Balance

ที่สุดของความง่ายในการจัดการระบบ พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
Load Balance คือระบบปฏิบัติการ Software as a service ที่ช่วยในการกระจายงานหรือจัดการข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่ต้องทำมากกว่า 2 เครื่อง เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยช่วยจัดลำดับงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาของเรื่อง Link Down โดยการกระจายงานไปยังอีกที่หนึ่งพร้อมทำแบ็คอัพถึงกันได้อย่างอิสระ

INET WebEx

ระบบ eMeeting ที่สามารถจัดการประชุมออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติการทำงานที่หลากหลาย พร้อม feature ที่ครบครัน พร้อมแชร์ presentation และข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกันแบบ realtime สามารถประชุมที่ไหนก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก และมีประสิทธิภาพ