One Electronic Billing


ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับภาษีที่ปรับรูปแบบจากที่เคยเป็นกระดาษสู่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกับกรมสรรพากร ตลอดจนเก็บรักษาข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มเวลาทำธุรกรรมของตนเองได้มากยิ่งขึ้น

เหตุผลที่คุณควรเลือกเรา?

  • ข้อมูลถูกจัดเก็บบน Cloud ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ (PCI DSS : Payment Card Industry Data Security Standard)
  • ฟังก์ชั่นการทำงานถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกรมสรรพากร และมาตรฐานสากล
  • เป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ได้ง่าย
  • ทีมพัฒนามีประสบการณ์การพัฒนา eTax invoice และใช้งานจริงกับองค์กรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ : https://etax.one.th