One Space


ผู้ให้บริการ Blockchain เทคโนโลยีอย่างครบวงจร

ผู้ให้บริการ Blockchain as a Service (BaaS) และ Blockchain Solution แบบครบวงจร ช่วยให้การจัดเก็บและกระจายข้อมูล รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับกลุ่มที่ใช้ข้อมูลร่วมกันตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ต้องการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และต้องการแหล่งเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัย

Blockchain as a Service (BaaS)

Infrastructure สำหรับใช้งาน Blockchain Technology ที่มาพร้อมกับเครื่องมือบน Platform Hyperledger ช่วยให้การขึ้นระบบทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Transform to Blockchain

ให้คำปรึกษาเรื่องการนำ Blockchain เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรของท่านอย่างครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาปัญหาออกแบบและพัฒนาระบบ รวมไปถึงการให้บริการหลังการขาย

เว็บไซต์ : https://www.onespace.co.th